V prvý deň konferencie sme si pre vás pripravili lahôdku. Vybrané praktické prípady zo správy bytových domov analyzované odborníkmi z praxe. 17 prípadových štúdií, ktoré boli analyzované Združením pre lepšiu správu bytových domov pre členov ako súčasť poradenskej činnosti.

DISKUTUJÚCI:

  • JUDr. Mgr. Marek Perdík
  • JUDr. Marek Valachovič, PhD.
  • Mgr. Silvia Valichnáčová
  • Miroslav Kantner

Pozrite si zoznam všetkých tém a v prípade záujmu o riešenie vlastného problému nám ho napíšte formou otázka do diskusného fóra.

OKRUHY TÉM PRAKTIKA SPRÁVCU

POLOŽIŤ OTÁZKU DO DISKUSNÉHO FÓRA