Optika reality je iná ako optika legislatívy. Zákony nedokážu myslieť na všetky situácie, ktoré vznikajú v objektívnej realite a sú predmetom diania vo svete. Následkom tohto rozdielu je vznik sankcii, niekedy z objektívneho a niekedy zo subjektívneho dôvodu. Je legitímnym záujmom každého nielen správcu bytového domu ako podnikateľa, ale aj osoby všeobecne, znižovať výdavky a šetriť financie, avšak nie na úkor práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov, najmä spotrebiteľských.

V tomto článku vám predstavíme rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, ktoré určuje, že predloženie správy o činnosti správcu len zástupcovi vlastníkov, nie je postačujúce a je porušením povinnosti pri výkone správy.