Blogy a články

Prijatie zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní vo vzťahu k pohľadávkam vlastníkov bytov a nebytových priestorov

17. 09. 2019 - JUDr. Marek Perdík

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dňa 26.06.2019 schválili návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií. Cieľom zákona je efektívne vyriešenie problému vedenia niektorých exekúcií, v ktorých nedochádza k exekvovaniu majetku povinného a ani k zastaveniu exekúcie napriek tomu, že povinný je nemajetný. Na súdoch Slovenskej republiky je v súčasnosti vedených cca 2,6 milióna  tzv. „starých“ exekúcií (exekučných konaní vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017), pri ktorých oprávnený spravidla nenavrhne zastavenie exekúcie (nesúhlasí s jej zastavením) najmä z dôvodu rizika, že bude musieť znášať trovy exekúcie súdneho exekútora. Sumárnym pohľadom na danú problematiku je potrebné konštatovať, že vo výsledku sa značná časť kapacity rozhodovacej činnosti slovenských súdov upína k spravovaniu všetkých týchto „starých“ exekučných konaní. Vzhľadom na počet subjektov vykonávajúcich správu bytových domov a počet spoločenstiev vlastníkov bytov a neb. priestorov je na mieste sa pýtať, koľkých pohľadávok vymáhaných v exekučnom konaní sa bude tento zákon týkať??

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať