Sériu jesenných seminárov o lepšej správe bytových domov sme dokončili 28.11 vo Zvolene a 29.11. v Žiari nad Hronom. Seminár v Žiari nad Hronom podporila a svojou aktivitou pomohla zorganizovať aj správcovská spoločnosť BYTSPOL, s.r.o. s Ing. Júliusom Malým a Evou Ihringovou. Celkovo až 82 účastníkov si vypočulo prednášky a praktické rady na témy

  • Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 283/1993 Z .z.
  • Poistenie, ako komplexná služba. Nový pohľad na poistenie bytových domov.
  • Efektívne vymáhanie nedoplatkov formou outsourcingu. Zaužívané vs. moderné spôsoby vymáhania.
  • Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
  • Vypratanie nehnuteľnosti ako konečné riešenie problematického nájomného vzťahu.
  • Dopady nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR na práva a povinnosti správcov bytových domov a SVB.
  • Novela katastrálneho zákona a jej vplyv na správu bytového domu.

Na seminári vo Zvolene sme sa tešili vysokej účasti.

 

Seminár v Žiari bol vedený v komornejšej atmosfére, čo umožnilo hlbšiu diskusiu o problémoch.

 

Tešíme sa na spoluprácu aj v roku 2019.

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na info@lepsiasprava.sk.