Blogy a články

Stanovisko Min. financií SR ku „generálnemu“ súhlasu podávania návrhov na vykonanie exekúcie a vykonanie dobrovoľnej dražby

11. 12. 2018 - JUDr. Mgr. Marek Perdík

Vlastníci bytov a nebytových priestorov rozhodujú na schôdzi a zhromaždení v zmysle § 14b ods. 1 písm. o) nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov o podaní návrhu na exekučné konanie alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome. Uvedený proces je pomerne jednoduchý v menších bytových domoch, v ktorých je aj za predpokladu, že vlastníci neprejavujú vysoký záujem o dianie v bytovom dome a neprisvojili si právo a povinnosť zúčastňovať sa na schôdzach a rozhodovať, stále možné využiť inštitút písomného hlasovania. V bytových domoch s viac ako sto bytmi a nebytovými priestormi, ktoré vlastní približne 150 vlastníkov, je problémom už aj samotné písomné hlasovanie. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy