Blogy a články

Verejná výzva na zápis zákonného záložného práva a vzor návrhu na jeho zápis na liste vlastníctva

02. 04. 2019 - JUDr. Mgr. Marek Perdík

Od 1. októbra platí novela katastrálneho zákona č. 212/2018 Z. z., ktorá predstavovala prvý krok k významnej zmene v rovine zápisov a výkonu zákonného záložného práva podľa § 15 zákona č. 182/1993 Z. z.. Druhým významným krokom je prijatie zákona č. 63/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2019.

Oba zákony vyriešili otázku postavenia zákonného záložného práva v právnom systéme Slovenskej republiky a dnes je možné s určitosťou povedať, že vlastníci bytov a nebytových priestorov majú v rukách silnú zbraň voči dlžníkom a argumentačne už nebude nutné doslova „tancovať“ medzi paragrafmi. Od 1. apríla sa ich postavenie upevnilo a v rovine zabezpečenia svojich pohľadávok stoja pevnými nohami na zemi.

Týmto spôsobom by sme chceli verejne vyzvať všetkých správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov k podaniu návrhu na zápis zákonného záložného práva a pre našich členov sme pripravili vzor takéhoto podania v troch formátoch. Aj keď sme názoru, že pre všetky právne dôsledky zákonné záložné právo na liste vlastníctva nemusí byť zapísané, jeho informačný zápis má v pozitívny význam.

VZOR NÁVRHU NA ZÁPIS ZÁKONNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať