Koncom roka 2018 sa členovia nášho združenia mali možnosť zúčastniť projektu „Ozeleň svoj bytový dom“, ktorý sme realizovali v spolupráci s reláciou Nová záhrada z televízie JOJ. Išlo o istú formu súťaže, do ktorej ste mohli zapojiť aj bytový dom vo vašej správe.

Mnohí z vás iste registrujú, že v okolí bytových domov sú neupravené a zanedbané plochy, či priestranstvá, ktoré vyslovene škaredia inak možno pekné prostredie. Toto nie je záležitosť iba starších bytových domov ale rovnako aj novostavieb. Stavba sa síce dokončila, ale po odchode robotníkov ostalo mnoho nevyužitého priestoru, ktorý sa dá využiť a spríjemniť životné prostredie tak obyvateľom ako aj širokému okoliu.

Každý z nás si zaslúži bývať v príjemnom prostredí, ktoré ho nabije pozitívnou energiou. Aj okolie bytových domov sa dá upraviť tak, aby tento priestor obyvatelia vnímali ako svoj domov či ako miesto oddychu a relaxu. Práve toto bolo našim cieľom pri koncipovaní projektu tohto typu. Relácia Nová záhrada sa doposiaľ prioritne zaoberala obnovou záhrad v rodinných domoch. Avšak aj bytové domy môžu za pomoci Martina a Františka z relácie Nová záhrada získať novú perspektívu v podobe novej zelene, či úpravy prázdnej a nevyužitej plochy.

Šťastie sa usmialo na tri bytové domy, ktoré sa prihlásili do našej súťaže a splnili stanovené podmienky. Práve pre tieto domy vytvorili Martin s Františkom nový projekt zameraný na obnovu a revitalizáciu „zelených“ priestorov pri bytovom dome.

Na našej jarnej konferencii LEPŠIA SPRÁVA 2019 prebehlo vyhodnotenie súťaže „Ozeleň svoj bytový dom“, a to aj za účasti Martina a Františka z Novej záhrady, ktorí nám bližšie priblížili ako pripravovali ten ktorý projekt pre bytový dom. Napokon vyhlásili víťazný projekt, respektíve víťazný bytový dom, ktorý do súťaže prihlásila Juliana Michaláčová z HEURA services s. r. o. Juliana ako hlavnú cenu získala wellness pobyt v hoteli Sitno**** vo Vyhniach. Výherkyni gratulujeme a veríme, že si svoju výhru užije.

Rovnako sa už teraz tešíme na fotografie po realizácii víťazného projektu revitalizácie, ktoré budú určite inšpiráciou aj pre ďalších z vás. A to aj preto, že tento projekt vyhlásením výsledkov súťaže nekončí. Práve naopak. Už teraz s Martinom a Františkom pracujeme na pripravovaní ďalšieho pekného projektu, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy a to do 31. júla 2019.

Preto neváhajte, prihláste sa do súťaže a bývajte s nami krásne! Pre viac informácií navštívte stránku OZELEŇ SVOJ BYTOVÝ DOM.

Výherný projekt – Leškova ulica – Bratislava
Karadžičova ulica – Bratislava
Nitra
Vyhodnotenie súťaže „Ozeleň svoj bytový dom“ s Martinom a Františkom z Novej záhrady