Národná rada SR schválila návrh novely § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. K legislatívnemu návrhu bolo podaných zatiaľ šesť pripomienok, z ktorých jednu zásadnú podalo naše Zruženie pre lepšiu správu bytových domov a zohrala významnú úlohu v rozhodovacom procese. Sme radi, že naše argumenty podporujú kroky smerujúce k efektívnejšiemu výkonu správu bytových domov na Slovensku.

Podstata navrhovanej zmeny spočíva v týchto pozitívnych zmenách:

  • rozšírenie inštitútu zákonného záložného práva výslovne aj o pohľadávky, ktoré vzniknú v budúcnosti
  • zánik nezmyselného ustanovenia o vzniku zákonného záložného práva v prospech SVB a nahradenie jeho vzniku v prospech samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • nahradenie pojmov „vznik a zánik“ zákonného záložného práva pojmom „existencia“
  • vznik nemožnosti výmazu zákonného záložného práva 
    počas existencie predmetu záložného práva (bytu alebo nebytového priestoru)

VIAC SA DOZVIETE NA KONFERENCII LEPŠIA SPRÁVA
(21. – 22. marca vo Vyhniach)