259 účastníkov, z toho  82 online. Ďakujeme za všetko 🙂 A poďakovanie patrí hlavne ŠTÁTNEMU FONDU ROZVOJA BÝVANIA za udelenie záštity a našim generálnym partnerom PREMIUM INSURANCE COMPANY Ltd., UMYJEM TO SK s.r.o. Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o. a Finlegal services, s.r.o., ako aj všetkým nižšie uvedeným partnerom kongresu, bez ktorých by sme náš kongres nemohli zorganizovať.

Zaujíma nás spätná väzba a potrebujeme počuť, ako sa s nami cítite a akým smerom by sme sa mali a mohli uberať. V nižšom videu si môžete vypočuť názor a reakciu „odvážlivcov“, ktorým ďakujeme za názor povedaný pred kamerou.