Zúčastňoval sa každého dôležitého podujatia v oblasti výkonu správy bytových domov na Slovensku. Podnecoval mestá, obce, ale aj tretie subjekty k výstavbe nájomných bytov a počas jeho pôsobenia na Ministerstve dopravy SR bolo prijatých niekoľko veľkých zmien, bol prijatý zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a vznikol register správcov bytových domov.

O tom, ako svoje pôsobenie vidí on sám a ako v vníma politiku výkonu správy dnes, nám prezradil v rozhovore v Správnych rečiach.