Tak ako sme avizovali nielen na online seminári, ale aj v našich článkoch, téme elektronického hlasovania sa budeme venovať aj naďalej a postupne budeme rozoberať všetky úskalia a možnosti vykonania elektronického hlasovania tak, aby prebehlo v súlade s platnou legislatívou a aby zbytočne po rôznych stránkach nezaťažilo ani správcu prípadne SVB, ani samotných vlastníkov.

Nezodpovedaných otázok k elektronickému hlasovaniu vám určite ostalo mnoho a aj preto sme sa rozhodli pre členov ZLSBD zorganizovať webinár o elektronickom hlasovaní, ktorý sa konal 22. apríla prostredníctvom platformy ZOOM. Na jednotlivé problematické otázky odpovedal predseda ZLSBD – JUDr. Mgr. Marek Perdík a počas priebehu webináru sa mohli svojimi otázkami, návrhmi a podnetmi zapojiť aj pripojení účastníci, ktorých bolo online okolo 87.

Veríme, že sa vám táto nová forma priamej online komunikácie páčila, pretože v blízkej budúcnosti pripravujeme ďalšie témy, ktoré sú hodné podrobnej analýzy a zodpovedania vašich otázok, opäť pomocou platformy ZOOM. Tí ktorí ste nestihli byť na webinári pripojení online si môžete pozrieť videozáznam, ktorý nájdete vo videoarchíve zo semináru o elektronickom hlasovaní.