V priestoroch bratislavského hotela Sorea Regia sme sa vo štvrtok 23. marca 2020 po skončení verejnej diskusie so správcami a spoločenstvami vlastníkov na tému platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Bratislave a ich právach a povinnostiach pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov, rozhodli pozvať vás formou vlogu na našu hlavnú jarnú akciu, ktorou je IV. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2020 a informovať vás o novinkách v našom združení v oblasti členstva.