Blogy a články

ZLSBD prednáša aj správcom konkurznej podstaty

07. 09. 2021 - Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Cieľom ZLSBD je po každej stránke uľahčiť a zlepšiť výkon správy ako správcom, tak aj predsedom SVB. Našej cieľovej skupine pravidelne odovzdávame aktuálne informácie z oblasti bytovej agendy či legislatívnych zmien týkajúcich sa tejto skupiny.

S výkonom správy a bytovou agendou ako taktou však úzko súvisia aj témy ako sú likvidácie SVBaNP či výkon zákonného záložného práva. Vzhľadom na mnohoročné skúsenosti v oblasti výkonu správy je predseda ZLSBD JUDr. Mgr. Marek Perdík pravidelne pozývaný ako prednášajúci pre správcov konkurzenej podstaty a dražobníkov, ktorými aj sám je.

Najbližšie bude prednášať pre správcov konkurznej podstaty a dražobníkov na odbornom seminári v Rajeckých Tepliciach, a to konkrétne tému „Správca ako ustanovený likvidátor spoločenstva vlastníkov bytov ( ďalej len „svb“), podmienky vstupu do likvidácie, preddavok na likvidáciu, postup správcu pri likvidácií svb, ukončenie likvidácie, prechodné ustanovenia týkajúce sa likvidácie svb“.

Odborný seminár pre správcov sa bude konať 24. – 25. septembra 2021
v Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy