Blogy a články

5 krokov k úspešnému elektronickému hlasovaniu

18. 11. 2021 - Resitech s. r. o.

Elektronické hlasovanie nie je len o vyjadrení vôle vlastníka inou formou ako fyzickou. Elektronické vyjadrenie vôle má svoje nespočetné výhody. Avšak sú tu ďalšie výhody, ktoré prevyšujú písomné hlasovanie. Zhrnuli sme pre vás hlavné body elektronického hlasovania spolu s najčastejšími príkladmi z praxe.

Registrácia

Registrácia bytového domu do portálu resitech je jednoduchá. Stačí ak nám pošlete excel súbor s vlastníkmi a ich vlastníckymi pomermi. Ostatné urobíme za vás. Vlastníkom príde vo vašom mene emailové upozornenie o tom, že boli zaregistrovaní do portálu resitech. Vyplnením svojho hesla dokončia registráciu. Následne budete mať vytvorenú digitálnu dvojičku vášho bytového domu, aj so všetkými potrebnými údajmi.

Za hlavné výhody registrácie považujete: rýchlosť a jednoduchosť spustenia služby, prehľadnosť vlastníkov a ich pomerov v BaNP.

Diskusia

Vlastník, ktorý má prehľad sa vie rozhodnúť správne. Naša služba umožňuje viesť diskusiu pred samotným hlasovaním. Viete pridávať dokumenty na prejednanie, zobraziť zmluvy a ponuky od dodávateľov. Vysvetliť v texte alebo prílohách dôvody hlasovania, ako aj váš zámer.

Z praxe vyberáme: Hlasovanie o zmene predsedu spoločenstva, ktorému predchádzalo odprezentovanie sa kandidátov cez portál resitech, kde ste im kládli otázky a oni odpovedali. Navýšenie fondu opráv, či diskusia o demontáží osvetlenia pri bytovom dome.

Vytvorenie hlasovania

Samotné vytvorenie hlasovania je veľmi jednoduché a intuitívne, zvládne ho naozaj každý. Obsahovo si definujete názov hlasovania, jeho popis, prílohy a vytvoríte otázky. Dĺžka textu, počet príloh a otázok nie sú limitované. Na záver si už len nastavíte dobu trvania hlasovania a máte hotovo.

Najviac sa vám páči: neobmedzenosť obsahu, rýchle a bezproblémové nastavenie, upozornenia pre vlastníkov na začiatok hlasovania, priebeh hlasovania a blížiaci sa koniec hlasovania.

Priebeh

Každý z vlastníkov dostane upozornenie na svoj email a do aplikácie resitech o vytvorení hlasovania. Správca alebo predseda vidí v reálnom čase priebeh hlasovania, počet odhlasovaných a počet odpovedí na otázky. V tejto fáze nemôže už nik meniť ani nijak zmeniť nastavenie hlasovania, jedná sa o bezpečnostné prvky, ktoré vám garantujú pravdivosť výsledkov a akceptáciu výsledkov hlasovania v inštitúciách.

Vaše poznatky: priebežné výsledky v reálnom čase, možnosť hlasovať aj keď vlastník nebýva na adrese alebo je v práci, alebo sa nemôže či nechce zúčastniť schôdze, celkový prehľad o hlasovaní.

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie je výsledok predchádzajúcich krokov. Po ukončení hlasovania obdržíte PDF dokument, v ktorom sú všetky dôležité údaje postupne zoradené v tabuľke. Bytový priestor, vlastníci aj s ich pomerom, hlasovanie a vyhodnotenie hlasovania za konkrétne priestory. Všetky druhy vlastníckych pomerov máme v systéme zohľadnené, či je to BSM, alebo priestor vlastnia viacerí či firmy. Sami si nastavíte, aký typ vyhodnotenia chcete. Napríklad menej prísny pre jednoduché rozhodovanie väčšiny v dome, alebo maximálne prísne spĺňajúci kritéria žiadosti o úver alebo inú finančnú záležitosť.

Vaša skúsenosť: vyhodnotenie je prehľadné a jasné, ušetrenie značného času pre správcu a predsedu, výsledok hlasovania jednoducho priložím do zápisnice.

Vaše skúsenosti s hlasovaním hovoria jasnou rečou. Nezáleží na tom, či ste predseda malého domu, alebo správca veľkých komplexov. Či máte plné sály vlastníkov na schôdzi, alebo ju organizujete pre pár ľudí v suteréne. Ušetrenie času, stresu a koniec koncov aj financií je možné dosiahnuť prostredníctvom vyššie popísaných častí hlasovania.


2 komentáre

  1. Dobrý deň !
    Prosím Vás, ako je zabezpečená a realizovateľná výmena názorov (predtým na ZV diskusia) medzi vlastníkmi bytov (odovzdanie si svojich poznatkov a skúseností k danej problematike) pred hlasovaním. Z Vášho popisu priebehu hlasovania mi vyplýva, že rôzne informácie, prílohy a iné môže dávať len správca.

    Ďakujem !

    1. Dobrý deň, na webovej platforme alebo v elektronickom diskusnom fóre to možné je aj bez osobného kontaktu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy