Blogy a články

Jubilejný X. kongres LEPŠIA SPRÁVA k 30. výročiu Bytového zákona

10. 03. 2023 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Už budúci týždeň v termíne 15. – 17. marca 2023 sa uskutoční jubilejný X. kongres LEPŠIA SPRÁVA. Rozhodli sme sa venovať otázkam založeným na potenciálnom spore medzi pravdivým riešením otázok a riešením založenom na prístupe v prospech vlastníkov bytových a nebytových priestorov.

30 rokov existencie zákona č. 182/1993 Z. z.

Téma, ktorá patrí medzi tie najhlavnejšie. Za svoju existenciu prešiel tento zákon viacerými zmenami a my sa budeme venovať tomu, čo tieto zmeny priniesli a aký bol vývoj zákona.

Rozpočítavanie tepla podľa novej vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z. z.

Je dôležité podotknúť, že sa budeme venovať aj téme nových pravidiel rozpočítavania podľa vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z. z., ku ktorej budú rečniť skúsení odborníci. Aké zmeny v pravidlách nastali prijatím novej vyhlášky a aké inštitúty sa ňou zavádzajú?

Otázka cenovej regulácie

Rapídny nárast cien energií rieši každá domácnosť. O východiskách z chaosu cien energií a ich regulácií budeme diskutovať aj na kongrese. Diskusia prebehne v kontexte zákona č. 250/2015 Z. z. „o regulácii“ a vykonávajúcimi nariadeniami vlády. Právny základ, východiskové riešenia a pohľady do budúcnosti budú súčasťou diskusie.

Elektromobilita, ekológia a ďalšie témy, ktoré zaujímajú každú vekovú kategóriu

Množstvo z nás rieši tému elektromobility a tej sa budeme venovať aj na kongrese, konkrétne téme „elektromobility v bytových domoch“. Povieme si viac o legislatívnom rámci, právach vlastníka na nabíjací bod, nabíjacej infraštruktúre a povoľovaní a tiež aj o batériových úložiskách. Ekológia je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Podporovať „eko riešenia“ v bytových domoch sa snaží väčšina vlastníkov. V čase energetickej krízy je čoraz dôležitejšia otázka energetickej sebestačnosti bytových domov. Kto je však za riešenie tejto otázky zodpovedný? Vlastníci alebo správca a za akých podmienok? Nejde totiž o ľahké otázky a riešenia. Preto sme sa rozhodli venovať tejto téme aj na našom kongrese. Kompletný program nájdete tu.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy