Blogy a články

KONEČNE! Elektronické hlasovanie ako súčasť zákona 182/1993 Z. z.. Ale ako?

05. 03. 2024 - Marek Perdík, predseda ZLSBD

Tento typ prejavu hlasovacieho práva vlastníkov získal veľkú podporu, no lenn pod jenou podmienkou. Ak ho organizátor hlasovania efektívne uchopí, nejde to totiž samo od seba. Atuálne je pozitívnou správou, že je záujmom Ministerstva financii SR spracovať novelu zákona č. 182/1993 Z. z. a priamo do neho zakomponovať určité znenie tohto typu uplatnenia hlasovacieho práva vlastníkov. Predloženie návrhu zákona vyplýva z úlohy B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 447 z 13. septembra 2023.

V zmysle ich predbežnej informácie „je cieľom návrhu zákona zakotviť právnu úpravu elektronického hlasovania do zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Inštitút elektronického hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových a nebytových domoch bol do právneho poriadku zavedený zákonom č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 31. marca 2021.

Po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, počas ktorej bolo vlastníkom bytov a nebytových priestorov umožnené hlasovať aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, sa uvedené opatrenie uplatňuje najdlhšie do 31. decembra 2024 v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 366/2023 Z. z., ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Bez prijatia novej právnej úpravy elektronického hlasovania táto možnosť pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov zanikne. Čo by pre

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je prelom mesiaca apríl a máj 2024.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy