Koncoví odberatelia, medzi ktorých radíme aj správcov bytových domov, ktorých dodávateľom elektriny je spoločnosť GEON, a.s. dostali…

Čítať ďalej