Právnik zo spoločnosti Finlegal dražobná, s. r. o. Mgr. Mário Labuda vysvetľuje, čo je záložné právo, druhy záložných práv a aký je ich význam…

Čítať ďalej