Blogy a články

Čo je najefektívnejší prostriedok vymoženia nedoplatkov? Dozviete sa v Obecných novinách

28. 07. 2023 - PaedDr. Júlia Kubicová, ZLSBD

Právnik zo spoločnosti Finlegal dražobná, s. r. o. Mgr. Mário Labuda vysvetľuje, čo je záložné právo, druhy záložných práv a aký je ich význam vzhľadom na výkon správy.

V júlovom vydaní Obecných novín sa dočítate, aké dve hlavné funkcie plní záložné právo a čo to znamená pre výkon správy. Tiež ako je realizovaný výkon záložného práva vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov, a aký je rozdiel pri výkone záložného práva vlastníkmi v porovnaní s výkonom záložného práva s inými subjektami. Dozviete sa, komu a kde máte adresovať oznámenie o začatí výkonu záložného práva, ktoré ste ako správca a zástupca záložného veriteľa povinný vyhotoviť. Na základe postupu budete vedieť, čo a ako máte robiť v prípade plurality záložných práv. A určite vás obohatí aj odborná rada na záver – ako máte postupovať v prípade doručenia oznámenia o dražbe.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy