Blogy a články

Voľná prezentácia OLO na seminári BSD o problematike odpadu a poplatku za jeho odvoz v Bratislave. Stiahnite si ju.

18. 11. 2021 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Združenie pre lepšiu správu bytových domoch v dňoch 10. – 11. novembra uskutočnilo v Bratislave prvé dvojdňové podujatie svojho druhu s názvom Bratislavské správcovské dni. Cieľom bolo zamerať sa na problémy týkajúce sa správcov a spoločenstiev vlastníkov a poskytnúť im relevantné odpovede na ich otázky nie iba v kontexte bratislavského kraja.

Medzi jednu z najpútavejších a najpálčivejších tém určite patrilo diskusné fórum na tému Aktuálnych otázok odvozu odpadu a poplatkov za odvoz odpadu a miestnych daní v Bratislave vo vzťahu k správcom bytových domov a SVB, ktoré sa konaloza osobnej účasti zástupcu z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava a niekoľkých zástupcov zo spoločnosti OLO, a.s.. Naozaj živá diskusia medzi diskutujúcimi s účinkujúcimi vypovedala o atraktivite tejto témy. Toto fórum bolo ideálnym priestorom na vzájomné vykomunikovanie si problematických otázok vo vzťahu k viacerým bodom diskusného fóra.

Diskusia bola zameraná na zodpovedanie a riešenie otázok vo vzťahu k témam ako sú povinnosti správcov vyplývajúcich z VZN, výstavba kontajnerových stojísk, budovanie polopodzemných kontajnerov, objednávanie zberných nádob, dočisťovanie stanovíšť, mimoriadne odvozy odpadu, ale pozornosť sme upriamili aj na aktuálne témy akými sú zber biologicky rozložiteľnému odpadu (BRO), zber olejov či zberu orezov stromov a postupe pri rozkopávkach.

Teší nás záujem o túto tému zo strany účastníkov a rovnako sme radi, že do diskusie prijali pozvanie zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR a zástupcovia spoločnosti zaoberajúcej sa odvozom a likvidáciou odpadu OLO, a.s.. Túto problematiku považujeme za dôležité otvoriť aj v budúcnosti a veríme, že účastníci dostali odpovede, ktoré potrebovali a rovnako zúčastneným diskutujúcim pomohli podnety od správcov a predsedov spoločenstiev priamo z praxe.

Tí, ktorí sa nemohli alebo nestihli zúčastniť Bratislavských správcovských dní a táto téma vás zaujíma, môžete si stiahnuť prezentáciu spoločnosti OLO, a.s. a aktívne sa zapojiť do aktualizácie kontaktných údajov na správcov či zástupcov vlastníkov.

Kontaktný formulár nájdete aj s odkazom priamo v prezentácií, ktorú si môžete stiahnuť po kliknutí na tlačidlo nižšie. Účelom zberu a aktualizácií kontaktných údajov je lepšia vzájomná komunikácia a lepšie zaistenie prístupu v prípade naliehavých situácií do zamknutých kontajnerových stanovíšť. 

Zástupcovia spoločnosti OLO, a.s. účastníkov semináru vyzvali na prípadné podávanie podnetov, preto by sme vás aj my radi upozornili na túto možnosť. Viac informácií vrátane kontaktných údajov nájdete v prezentácii nižšie a celú videonahrávku diskusie si môžete pozrieť po kliknutí na video nižšie.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy