Blogy a články

Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania vo vzťahu k výkonu správy BD

14. 11. 2022 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Otázka a problematika podpory nájomného bývania bola jednou z nosných tém predvolebného programu aktuálnej vládnej zostavy a stále je riešená v zmysle programu vlády. Je síce pravdou, že Slovenská republika je na chvoste Európskej únie v počte bytov, ktoré sú predmetom nájomných vzťahov, avšak do tejto štatistiky sa započítavajú nájomné vzťahy  uzavreté podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, prípadne podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu. Je teda potrebné rozlišovať medzi nájomnými vzťahmi vzniknutými podľa súkromnoprávnych predpisov a nájmom vzniknutým podľa zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania (ďalej ako „ŠPNB“). Odlišnosti vznikajú aj vo vzťahu k výkonu správy, čo je hlavnou témou tohto článku.

Hlavným záujmom prijatia novej legislatívy bolo, že na Slovensku chýba približne 220 tisíc bytov. S neustálym rastom cien nehnuteľností a sprísňovaním podmienok na hypotekárnom trhu totiž narastá skupina obyvateľov, ktorí si aj napriek trvalému príjmu nie sú schopní zabezpečiť vlastné bývanie (v podobe hypotéky alebo komerčného nájmu), resp. táto forma bývania predstavuje z dlhodobého hľadiska neúnosné finančné zaťaženie domácnosti. Pri aktuálnych cenách energií však odpoveď na túto otázku zrejme nebude mať až tak efektívne riešenie. Napriek tomu, že segment nájomného bývania predstavuje na Slovensku iba okrajovú formu bývania a tvorí iba 9,1% z celkového bytového fondu, tak v posledných rokoch vzbudzuje čoraz väčšiu pozornosť a to najmä z dôvodu čoraz väčšej nedostupnosti vlastného bývania pre narastajúcu skupinu obyvateľstva.

Jedným z hlavných dôvodov prečo sa vlastné bývanie stáva nedostupným, je významné zvýšenie trhových cien bytov a súčasne sprísnenie podmienok zo strany Národnej banky Slovenska na získanie hypotekárnych úverov. Mladí ľudia to preto veľakrát riešia spôsobom vzájomného spájania sa a delenia si nákladov za prenajaté bytové jednotky, čo negatívne vplýva na ich plány založiť si vlastnú rodinu. Tým, že obyvateľstvo Slovenskej republiky sa čím ďalej tým viac zadlžuje, tak aj samotná pomoc od priamych rodinných príslušníkov sa časom stane menej reálna a mladí ľudia budú pri riešení svojej bytovej otázky odkázaní iba na seba a svoje schopnosti.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy