Blogy a články

Dôvody aktualizácie poistných zmlúv pri výkone správy.

21. 09. 2023 - Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.

V poslednom období ste boli oslovený zo svojich poisťovní ohľadom aktualizácie poistnej sumy na vašu nehnuteľnosť, resp. na váš bytový dom, ktorý spravujete, či už formou spoločenstva vlastníkov alebo prostredníctvom správcu. Akákoľvek správa, ktorá je v bytovom dome založená, má jedného spoločného menovateľa – vašu nehnuteľnosť, o ktorú sa musíte starať. Starostlivosť v tomto prípade je nielen údržba, rekonštrukcia alebo modernizácia spoločných priestorov bytového domu, ale zahŕňa aj ochranu vašej nehnuteľnosti správne zvoleným poistením.

Dôkazom toho, že netreba túto oblasť v rámci správy bytového domu podceňovať, je aj množstvo prípadov, ktoré sa denne stávajú. Sú to prípady, ktoré mnohým ľuďom vedia zmeniť život, ovplyvniť ich komfort bývania, ale majú dopad aj na okolitých susedov, na ich majetok a na bezpečnosť celkovo. Nie nadarmo sa hovorí, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Možno práve preto, treba chápať poistenie, ako ten jediný správny prostriedok k zabezpečeniu kľudného spánku práve v tých chvíľach, kedy nás vie život nemilo prekvapiť.

Nehovoríme len o živelných situáciách, ale aj o situáciách, ktoré nás prekvapujú v bežnom živote. Je treba si uvedomiť, že veciam treba predchádzať, neriešiť ich vtedy, kedy sa stanú. Stále sa však stretávame s tým, že túto oblasť v rámci správy bytového domu mnohí vlastníci opomínajú alebo ju vôbec nepovažujú za podstatnú riešiť. Rozhodujú o veľkých investíciách v rámci obnovy bytového domu, ale máli sa im dať za poistku pár eur navyše. A potom ostanú nemilo prekvapený, keď sa im poistná udalosť zamietne alebo je im poistné plnenie krátené. A pritom stačí tak málo, napr. raz za čas si dať poistnú zmluvu skontrolovať a preveriť, či sa podmienky na poistnom trhu nezmenili alebo či nie sú v ponuke ďalšie možnosti rozšíreného poistného krytia, ktorými by ste si vedeli zabezpečiť väčšiu ochranu bytového domu. 

Skúsme si zhrnúť tú najpodstatnejšiu a najdôležitejšiu náležitosť poistnej zmluvy. Poistná zmluva neslúži len ako prostriedok zabezpečenia úveru, ale ako aj prostriedok vlastnej ochrany nehnuteľnosti, resp. svojho majetku v prípade nepredvídateľných udalostí. Pokiaľ Vám záleží na vašom majetku, na vašich investovaných peniazoch, nepodceňujte poistenie a berte túto časť vášho bytového domu s rešpektom.

Čo si predstaviť pod pojmom „aktualizácia poistnej sumy“ ?

Enormný nárast cien stavebných materiálov a prác mali v minulom roku  veľký vplyv aj na poistenie. Ak ste v poslednom období poistné sumy vašich nehnuteľností neupravovali, dá sa s istotou povedať, že váš majetok je podpoistený. Poistnú sumu by ste si mali aktualizovať tak, aby bola v súlade so skutočnou novou hodnotou poistenej veci, čiže vášho bytového domu. V opačnom prípade, Vám poisťovňa bude krátiť poistné plnenie v takom pomere, v akom pomere bude bytový dom podpoistený voči skutočnej hodnote.     

Aktualizovať si však môžete Váš majetok aj na „trhovú hodnotu“.  Čo to však presne znamená ?

Predstavte si, že na vašom bytovom dome dôjde k totálnej škode. Limitom plnenia v prípade totálnej škody od väčšiny poisťovní je tzv. „nová cena„, ale výklad tejto ceny je, že kryté sú „len náklady na výstavbu“ rovnakého bytového domu v danej lokalite, pri zachovaní objemových a kvalitatívnych parametrov. Mnohí vlastníci by však uprednostnili také plnenie poisťovne, ktoré by im zabezpečilo sumu, ktorá by pokryla „náklady na kúpu bytu“, v porovnateľnej kvalite a objemových parametroch v danej lokalite. Takže aktualizácia poistnej zmluvy pre vlastníkov je v prípade krytia na trhovú hodnotu ich nehnutelnosti na poistnom trhu už dostupná. Rozhodnutie, či si danú možnosť zvolia, je však už v rukách vlastníkov.

Niektoré poisťovne ponúkajú v týchto dňoch automatickú indexáciu poistných súm na vašich poistných zmluvách. To znamená, že Vám poisťovne budú automaticky upravovať s nárastom cien poistné sumy na vašich nehnuteľnostiach,  ktoré sa však premietnu aj do navýšenia platieb ročného poistného. Takúto možnosť by si však vlastníci mali odsúhlasiť na svojich schôdzach, resp. zhromaždeniach. Naša filozofia je však taká, že správne zvolená poistná suma, so správne nastaveným komplexným krytím poistných rizík podľa individuálnych potrieb bytového domu nepotrebuje byť každým rokom upravovaná, pokiaľ máte skúseného makléra v tejto oblasti, ktorý Vám vie nastaviť poistnú zmluvu tak, aby zohľadnila aj prípadný nárast cien.       

Dlhoročné skúsenosti a služby v tejto oblasti ponúkame aj Vám a zahŕňajú bezplatnú revíziu vašich poistných zmlúv s podrobným rozpisom všetkých poistných rizík, limitov a spoluúčastí, vrátane posúdenia správnej výšky poistnej sumy.

Poistná zmluva nekončí v našej spoločnosti Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o. uzavretím poistnej zmluvy, ale pokračuje následným servisom. V našej firme nám záleží na udržiavaní dobrých vzťahov s klientmi, sme zástancami  osobných stretnutí, ktoré prehlbujú vzájomnú dôveru a tým aj  pocit, že ste v dobrých rukách.

Pre nás je to zaväzujúce, keď vložená dôvera, je na druhej strane, t. j. zo strany klienta ocenená a vtedy vieme, že má naša práca zmysel. Nie je našou snahou sa vychváliť, ale teší nás, keď nás klient odporúča ďalej, a to je pre nás ten zásadný moment, kedy vieme, že sme pre klienta urobili maximum.

Neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0908 973 621 alebo e-mailom na adrese daniel.ferdinandy@insia.com a my vám poradíme, na akú poistnú sumu by ste mali mať podľa počtu vami spravovaných bytov poistenie za škodu zo zodpovednosti z výkonu správy bytového domu uzavretú.  


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy