Blogy a články

Ako nájsť lepšieho správcu bytového domu ?

13. 02. 2024 - Dominika Krajčírová, PR manažér ZLSBD

Čo majú urobiť vlastníci v bytovom dome, aby mohli skontrolovali správcu bytového domu? Ako si môžu byť istí, že robí správu správne? Čo urobiť v prípade, ak ho chcú zmeniť? Ako má efektívne prebiehať kontrola správcu zo strany samotných vlastníkov?

Zmena správcu bytového domu by sa mala začať riešiť v momente, keď doterajšia správa prestáva byť dostatočne funkčná a kvalitná. Z hľadiska funkčnosti alebo kvality správy bytového domu môžu mať vlastníci rôzne názory. Čo jednému vadí, to je druhému vyhovuje. Vždy sa predsa nájde niekto, kto sa o správu spoločných bytových priestorov postará. Zmenu správcu bytového domu iniciujú a podporujú hlavne zástupcovia vlastníkov, ktorí o kvalite, aktivite a spôsobe výkonu činnosti správcu by mali vedieť najviac. Sú to ale tiež osoby v postavení vlastníkov, zabezpečujú komunikáciu medzi správcom a samotnými vlastníkmi. 

Hľadanie vhodného správcu bytového domu z pohľadu vlastníkov bytov je ako hľadanie vhodného partnera. Ponúkne nový správca toho viac ako ten súčasný? Stojí za to urobiť zmenu, ak súčasný správca má potenciál a ochotu významne zmeniť svoj spôsob činnosti? V tomto smere musí byť rozhodnutie transparentné a rešpektujúce záujmy a potreby všetkých oboch strán.

Hlavným kritériom výberu správcu bytového domu by mała byť transparentnosť.

Zmluvné vzťahy, ktoré sú nevyhnutné pri výkone správy s dodávateľmi služieb (remeselníci, havarijná služba, servis výťahov,  dodávateľmi komodít (voda, teplo, energie) alebo k úprave vzťahov a platieb s vlastníkmi bytov)) majú v zodpovednosti samotní vlastníci. Neoddeliteľnou súčasťou je servis, ktorý vlastníkom aktuálny správca poskytuje. Komunikácia s vlastníkmi a financie, ktoré sa neudeľujú od výkonu správy a poriadok a bezpečnosť sú na prvom mieste za účelom zvyšovania spokojnosti vlastníkov.

Na všetky vyššie uvedené kritéria je nutné pozerať sa z pohľadu výhod pre vlastníkov bytov v dome, no do úvahy je potrebné brať aj zodpovednosť správcu.

V prípade otázok alebo záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte na čísle 0918 628 240 alebo e-mailom na adrese zdruzenie@lepsiasprava.sk


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy